Quy Trình dịch vụ

Quy Trình dịch vụ
Khảo sát hiện trạng mặt bằng
Thiết kế bản vẽ mặt bằng
Báo giá và ký hợp đồng thiết kế
Thiết kế phối cảnh không gian 3D
Thiết kế bản vẽ chi tiết thi công
Báo giá thi công và ký hợp đồng
Thi công hoàn thiện dự án
Nghiệm thu bàn giao